Informatie-avond

Het Gymnasium Camphusianum en Obs De Tweemaster zijn regionale scholen voor begaafdheidsonderwijs. Op woensdagavond 21 februari organiseren wij een informatieavond over de begeleiding van het (hoog)begaafde kind in het onderwijs. De verwachting is dat een (hoog)begaafd kind een probleemloze schoolcarrière voor de boeg heeft. De praktijk wijst helaas anders uit.

Daarom is de begeleiding van dit kind door school en ouders en de samenwerking tussen die twee heel belangrijk.

De avond kent een interactieve opzet, met als gastspreker Marlies Barthel vanuit het netwerk Begaafdheidsprofielscholen, en een tweetal workshoprondes met ruimte voor vraag en antwoord. De avond is bedoeld voor ouders/verzorgers. Uiteraard zijn geïnteresseerde leerkrachten/begeleiders ook van harte welkom.