Begaafdheid.school

Op onze afgeschermde website Begaafdheid.school kunt u als ouder, betrokkene, ervaringsdeskundige of anderszins geïnteresseerde met elkaar in gesprek over items, ervaringen betrekking hebbende op begaafdheid, meer- en hoogbegaafdheid.